Lesactiviteiten

Over de lessen

Op het moment dat kinderen de basisschool binnenkomen zoeken ze uitdaging in leren en kunnen. Dit doen ze in de vorm van spel. Ook op het muzikale vlak. Het jonge kind staat volledig open voor geluiden beelden en gevoel. Vanuit deze natuurlijke behoefte tot spel, communicatie, imitatie en creatie, ontwikkelt het jonge kind zich.

Muziek is een communicatiemidddel, het is een taal je kunt er naar luisteren, je kunt je er in uitdrukken, je kunt het opschrijven en je kunt het lezen. 
Daarnaast is muziek ook een belangrijk communicastiemiddel voor stemmingen, zowel in de sociale omgeving als voor individuele beleving.Om de taal van de muziek eigen te maken is het belangrijk om er actief mee bezig te zijn. 

Kinderen beleven muziek op een actieve manier. Zingen is daarbij de basis. Zingen genereert een sociale omgeving waarin het kind een spectrum van stemmingen ervaart vervolgens zal door betekenisvolle muzikale activiteiten de aandacht van de kinderen zich richten op de verschillende dimensies van muziek.
Terwijl de kinderen plezier beleven aan de liedjes en de activiteiten vindt er ook ontwikkeling plaats op motorisch, sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en zintuigelijk gebied.
(van Eerden, auteur Li-la-liedjesboek)


Informatie Oranjefonds en Cultuureducatie met kwaliteit projecten
Alle kinderen de kans geven een muziekinstrument te leren spelen en samenspeel-ervaring op te doen.
Klarinet/saxofoon, dwarsfluit, trompet, slagwerk, keyboard en gitaar.
Daartoe geven we de kinderen onder schooltijd een basisopleiding muziek, en maken en instrumentaal programma met orkestspel als doel.

Ieder kind van groep ervaart het plezier in het samenspelen.
Er zijn orkeststukken, aansluitend bij de mogelijkheden van de kinderen: uitdagende muziekstukken. De muziekdocent heeft een brede groepsles-methodiek en speelt in op nieuwe landelijke ontwikkelingen in muziekeducatie.

In iedere les komen aan bod:
1. instrumentale ontwikkeling;
2. omgang met instrument;
3. zingen (Leerorkestliedjes, nieuwe liedjes,
instructieliedjes);
4. oefenen orkestpartijen + aanleren notenschrift;
5. gehoortraining + luistervragen.

Er is een protocol ontwikkeld voor het in de school laten staan van de instrumenten in een studycorner.
Het doel is de kinderen de mogelijkheid te geven buiten de muzieklessen ook te oefenen.
De meeste basisschoolactiviteiten vinden plaats op de scholen zelf maar ook in cultuurhuis, zorgcentrum, concertzaal enz.
Sterke samenwerking met de lokale muziekverenigingen wordt aangegaan, met support door leden en ouders, bij de lessen en bij de uitvoeringen.

Aandachtspunten en bespreekpunten alle betrokkenen zijn:
- ritme van lessen en repetities,
- programmering en planning van presentaties,
- lestijdwensen, beschikbaarheid en inrichting van lokalen,
- omgang en advies gedragsproblemen leerlingen,
- het thuis oefenen, instrumentenbeheer,
- herhalen en delen van de lesstof in de klas, studycorner,
- omgangsregels van de docent, de school,
- artistieke inbreng en wensen voor het repertoire, uitvoeringen,
- logistieke en organisatorische ondersteuning,
- samenwerking met ouders,
- nieuwe ontwikkelingen.
© 2013